HOME | 中文站点 
微信图片_20230726160046.jpg
Fashion Awards
Selection rules
Designer award
Top Award
Best Fashion Designer
Top Ten Fashion Designers
Fashion model award
Best Fashion Model
Top Ten Fashion Models
Fashion elite award
Best Fashion Photographer
Best Fashion Commentator
Best Stylist
Brand Awards
Awards Announcement
 
Fashion model award
Best Fashion Model More>
5-1曾玲玲.jpg

Ms. Zeng ...

4-2史启帆.jpg

Mr. Shi Q...

01-伍倩1.jpg

Ms. Wu Qian

01-姚阳1.jpg

Mr. Yao Yang

1.jpg

Ms.LI Weiyu

2.jpg

Mr.HAO Yu...

26程怡嘉 3.jpg

Ms.CHENG ...

612罗彬 (6).jpg

Mr.LUO Bin

01刘彤彤.jpg

Ms. LIU T...

01傅正刚.jpg

Mr. FU Zh...

Top Ten Fashion Models More>
101王旭_7.jpg

Ms.WANG Xu

205王慧 3.jpg

Ms.WANG Hui

304王翠霞3.jpg

Ms.WANG Cuixia

309伍倩-2.jpg

Ms.WU Qian

406毛欢-3.jpg

Ms.MAO Huan

 
511那广子 3.jpg

Ms.NA Guangzi

614李蔚语_9.jpg

Ms.LI Weiyu

726程怡嘉 3.jpg

Ms.CHENG Yijia

827曾玲玲 1.jpg

Ms.ZENG Lingling

929滕腾 1.jpg

Ms.TENG Teng

 
Copyright © 2010-2019 China Fashion Week ICP备:京ICP备10036468号-6
Beijing Chaoyang District Jiuxianqiao Road 2, block A D PARK Beijing Club  Telephone:010-84562288 Fax:010-64387099 010-64375099