HOME | 中文站点 
微信图片_20230726160046.jpg
Fashion Awards
Selection rules
Designer award
Top Award
Best Fashion Designer
Top Ten Fashion Designers
Fashion model award
Best Fashion Model
Top Ten Fashion Models
Fashion elite award
Best Fashion Photographer
Best Fashion Commentator
Best Stylist
Brand Awards
Awards Announcement
 
Designer Awards
Top Award More>
1-刘勇.jpg

Mr. Liu Yong(2016)

1-“金顶奖”:陈闻.jpg

Mr. Chen Wen(2015)

W020131101812746847787.jpg

Ms.PAN Yiliang(2014)

东丽•刘薇.jpg

Ms.LIU Wei(2013)

W020120216579384690375.jpg

Mr. ZENG Fengfei(...

 
15 王玉涛.jpg

Mr. WANG Yutao(2011)

14卡宾.jpg

Mr. Cabbeen(2010)

13 李小燕.jpg

Ms. LI Xiaoyan(2009)

12祁刚.jpg

Mr. QI Gang(2008)

11梁子.jpg

Ms. LIANG Zi(2007)

 
Best Fashion Designer More>
2-1邓兆萍.jpg

Ms. Deng ...

2-2潘怡良.jpg

Ms. Pan Y...

2-最佳女装设计师:李祖亮.jpg

Mr.Li Zul...

3-最佳男装设计师:刘勇.jpg

Mr.LIU Yong

10985782_998390.jpg

Mr.CHEN Wen

W020120313554156657503.jpg

Mr.LIU Yong

华孚•潘怡良.jpg

Ms.PAN Yi...

.

Zeng Fengfei•曾凤飞.jpg

Mr.ZENG F...

王玉涛.jpg

Mr.WANG Y...

Top Ten Fashion Designers More>
1楚和听香•楚艳.jpg

Ms.CHU Yan

2TANYA Couture•王燕喃.jpg

Ms.Wang Yannan

3维斯凯•袁冰.jpg

Mr.YUAN Bing

4HLYHLU•黄李勇.jpg

Mr.HUANG Liyong

5深白•彭晶.jpg

s.PENG Jing

 
6WHITE COLLAR•付奎.jpg

Mr.FU Kui

7图图•赵恩欢.jpg

Mr.ZHAO Enhuan

8名瑞•蔡中涵.jpg

Mr.CAI Zhonghan

9蕾沃尔•庄淦然.jpg

Mr.Zhuang Ganran

10乔丹•陈建平.jpg

Mr.CHEN Jianping

 
Copyright © 2010-2019 China Fashion Week ICP备:京ICP备10036468号-6
Beijing Chaoyang District Jiuxianqiao Road 2, block A D PARK Beijing Club  Telephone:010-84562288 Fax:010-64387099 010-64375099